Event đập đồ lên 14 và 15

Đăng lúc: 19:27 15-11-2023

Để khuyến khích AE đập đồ adm ra event đập đồ nhận ngay quà khủng ( event này không có thời gian, cứ khi nào hết top đập thì sẽ kết thúc )
Chỉ tính top khi các bạn xuất hiện ở F11 top đập đồ full 7 món
==== Đập đồ 15 =====
Người đầu tiên : thú cưỡi mới ( đang cập nhật )
Người thứ 2 : thêm dòng vào wing thần hiện tại hoặc 1 vkr cấp 2 + 13
Người thứ 3 : Wing thần MNL +13
Người thứ 4 và 5 : 500 cặp bs
==== Đập đồ 14 =====
Người đầu tiên : 1000 cặp BS
Người thứ 2 : 700 cặp BS
Người thứ 3 : 500 cặp BS
Người thứ 4 : 300 cặp BS
Người thứ 5 : 200 cặp BSInfo 1 Info 2 Info 3 Info 4

LỚP NHÂN VẬT SEASON 2.0 CLASSIC 5 Chủng Tộc Nguyên Bản Từ Webzen Inc.