Hướng dẫn nâng cấp thú cưỡi mới

Đăng lúc: 13:39 16-11-2023

HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP SÓI TINH - THÚ CƯỠI MỚI
Để nâng cấp thú cưỡi các bạn đến NPC nâng cấp tại Lorencia sub 1 như hình và bỏ thú cưỡi cần nâng cấp vào và nâng cấp ( Lưu ý : chỉ cần bỏ thú cưỡi vào, nguyên liệu bỏ ngoài )
Thất bại chỉ mất nguyên liệu và wcoin , thú cưỡi được giữ nguyên
1. Nâng cấp sói tinh hoàng kim lên Fenrir Blue
Tỷ lệ thành ng : 10%
Lông vũ  :  5 lông vũ
Wcoin  cần thiết : 1.000.0000


2. Nâng cấp Fenrir Blue lên  Fenrir Orange
Tỷ lệ thành ng : 10%
Lông vũ  :  5 lông vũ
Wcoin  cần thiết : 1.500.0000


3. Nâng cấp sói  Fenrir Orange lên Fenrir Gold
Tỷ lệ thành ng : 10%
Lông vũ  :  5 lông vũ
Wcoin  cần thiết : 2.000.0000


4.Nâng cấp sói Fenrir Gold lên Fenrir BlackWhite 
Tỷ lệ thành ng : 10%
Lông vũ  :  5 lông vũ
Wcoin  cần thiết : 2.500.0000


5. Nâng cấp sói Fenrir BlackWhite lên Ghost Horse 
Tỷ lệ thành ng : 10%
Lông vũ  :  5 lông vũ
Wcoin  cần thiết : 3.000.0000

6. Nâng cấp Ghost Horse  lên Ghost Horse Blue
Tỷ lệ thành ng : 10%
Lông vũ  :  5 lông vũ
Wcoin  cần thiết : 3.500.0000


7. Nâng cấp Ghost Horse Blue lên Ghost Horse Red
Tỷ lệ thành ng : 10%
Lông vũ  :  5 lông vũ
Wcoin  cần thiết : 4.000.0000


8. Nâng cấp Ghost Horse Red lên Ghost Horse Gold
Tỷ lệ thành ng : 10%
Lông vũ  :  5 lông vũ
Wcoin  cần thiết : 5.000.0000Info 1 Info 2 Info 3 Info 4

LỚP NHÂN VẬT SEASON 2.0 CLASSIC 5 Chủng Tộc Nguyên Bản Từ Webzen Inc.