Hướng dẫn tính năng : Cộng hưởng đồ

Đăng lúc: 19:20 12-11-2023

1. CỘNG HƯỞNG QUẦN ÁO CHÂN TAY MŨ + VŨ KHÍ

 

Ấn phím D và chọn giao dịch với npc cộng hưởng 

-Vui lòng để đồ như hình dưới , Đồ chính sẽ nằm bên trái và đồ phôi sẽ nằm bên tay phải
-Lưu ý các item phải để cách xa nhau ấn ok nếu thành ng npc sẽ báo thành ng
-Cộng hưởng thành ng đồ sẽ được thêm 1 dòng exl từ item phụ qua
Các lưu ý khi cộng hưởng đồ 
- Chỉ cộng hưởng được vũ khí và quần áo
-  Cho phép cộng hưởng  tính năng  ( trừ skill + may mắn + cấp độ)
- Giới hạn ở test tối đa cộng hưởng 6 dòng full
- Giới hạn open sẽ bắt đầu từ 2 dòng tối đa sau đó nâng lên
- Cộng hưởng sẽ có tỷ lệ thất bại ( không mất item nhưng sẽ mất 1 op 1 trong 2 item cộng hưởng )
- Cộng hưởng ở open sẽ mất  50k wcoin
-Tỷ lệ thành ng 30%
2. TÍNH NĂNG CỘNG HƯỞNG RING PENT ( NHẪN + TRANG SỨC )
NPC  cộng hưởng ring pent sẽ xuất hiện tại tọa độ này duy nhất sub 1 lorencia
Sử dụng tính năng cộng hưởng như cộng hưởng đồ
Lưu ý đặc biệt : ring chỉ có thể cộng hưởng với ring , pent chỉ có thể cộng hưởng với pent
Chi phí cộng hưởng : 200.000 wcoin
Tỷ lệ thành ng : 30 %
Số dòng tối đa cộng hưởng : 6 dòng

 

 

 Info 1 Info 2 Info 3 Info 4

LỚP NHÂN VẬT SEASON 2.0 CLASSIC 5 Chủng Tộc Nguyên Bản Từ Webzen Inc.