Cánh | Wing

Đăng lúc: 21:03 15-11-2023

 Cánh cấp 1 và 2

Xem thêm: cách ép cánh cấp 1
Xem thêm: cách ép cánh cấp 2

Cánh Quỷ

Satan Wings

Dark Knight

Cánh Thiên Đàng

Heaven Wings

Dark Wizard

Cánh Tiên Nữ

Fairy Wings

Fairy Elf

 

Cánh Rồng

Dragon Wings

Blade Knight

Cánh Linh Hồn

Archangel Wings

Soul Master

Cánh Tinh Thần

Spirit Wings

Muse Elf

 

 

Cánh Bóng Đêm

Darkness Wings

Magic Gladiator

Áo Choàng Của Vua

Cape of Lord

Dark LordInfo 1 Info 2 Info 3 Info 4

LỚP NHÂN VẬT SEASON 2.0 CLASSIC 5 Chủng Tộc Nguyên Bản Từ Webzen Inc.