Các bạn tải 1 trong các link dưới đây và chạy Luancher.exe bằng quyền ADM để Update

(Link được cập nhật ngày 15/11/2023)

Mô tả Dung lượng Link tải
Bản Tải - Tự Cài Đặt 1 GB Tải Về
Bản Tải - Giải Nén File Rar 1 GB Tải Về

 

Phần mềm hỗ trợ

Tên Mô tả Link tải
Ultraviewer Dùng để cho Admin hỗ trợ khi các bạn không vào được game. Hãy tải phần mềm này về cài đặt rồi gửi ID + Pass Ultraview cho Admin vào hỗ trợ Tải Về
Microsoft Visual C++ 2010 Driver khi bạn không vào được game hãy thử cài Driver này rồi thử lại. Tải Về