Cách đập đồ từ 1 – > + 13 trong

Ngày đăng: 09/04/2022 | Chuyên Mục: Hướng dẫn, Tin Tức


Yêu cầu chung:

Để thực hiện nâng cấp item ta cần các yếu tố cơ bản sau:

 • Ngọc Ước Nguyện
 • Ngọc Tâm Linh
 • Ngọc Hỗn Nguyên
 • Zen

 

1. Nâng cấp item từ +0 lên +9:

– Khi nâng cấp từ +0 lên +6 ta có 2 cách:

 • Dùng Ngọc Ước Nguyện đập vào item với tỉ lệ 100%
 • Dùng Ngọc Tâm Linh đập vào item tuy nhiên tỉ lệ không hoàn toàn 100% và item có Luck (May mắn) sẽ có tỉ lệ thành ng cao hơn item không có Luck. Nếu thất bại sẽ rớt 1 cấp độ của item.

– Khi nâng cấp từ +6 lên +9:

 • Bắt buộc dùng Ngọc Tâm Linh
 • Item có Luck (May mắn) sẽ có tỉ lệ thành ng cao hơn item không có Luck
 • Nếu thất bại thì item sẽ rớt về +0

2. Nâng cấp item từ +9 lên +15:

– Nói chuyện với NPC Goblin ở Noria rồi chọn Kết hợp bình thường

 • Nâng cấp item lên 10 yêu cầu: 1 Ngọc Ước Nguyện, 1 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • Nâng cấp item lên 11 yêu cầu: 2 Ngọc Ước Nguyện, 2 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • Nâng cấp item lên 12 yêu cầu: 3 Ngọc Ước Nguyện, 3 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • Nâng cấp item lên 13 yêu cầu: 4 Ngọc Ước Nguyện, 4 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • Nâng cấp item lên 14 yêu cầu: 5 Ngọc Ước Nguyện, 5 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • Nâng cấp item lên 15 yêu cầu: 6 Ngọc Ước Nguyện, 6 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên

 

 Nếu thất bại sẽ mất hết toàn bộ nguyên liệu (kể cả item)
 
 

– Item có Luck (May mắn) sẽ có tỉ lệ thành ng cao hơn item không có Luck
– Item mỗi lần nâng cấp sẽ tăng chỉ số Sức mạnh và yêu cầu chỉ số cao hơn để sử dụng.
–  Để nâng cao % tỉ lệ ép đồ : Khuyên dùng ngọc tỉ lệ Cashshop
– Nên sử dụng Bùa Chao để chống bị mất vật phẩm .