Cách ép quạ tinh và ngựa DL

Ngày đăng: 04/04/2022 | Chuyên Mục: Hướng dẫn, Tin Tức


Cách ép quạ tinh trong MU như thế nào?

Rất nhiều bạn thắc mắc không biết cách ép quạ tinh cụ thể như thế nào? Để ép được quạ tinh, bạn cần phải mang linh hồn quạ tinh (Dark Raven Spirit) đến Nhà Huấn Luyện Thú ở Lorencia. Kết hợp cùng với một số nguyên liệu phụ khác mà bạn đã thu thập được. Các bước ép Quạ Tinh (Dark Raven) như sau:

 • Đầu tiên bạn nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).
 • Tiếp theo người chơi tiến hành chọn chức năng “Tái tạo linh hồn”.

Nguyên liệu cần thiết để ép quạ tinh bạn cần chuẩn bị bao gồm:

 • 1 Linh Hồn Quạ Tinh Linh Hồn Quạ Tinh (Dark Raven Spirit) – Mu Online (có thể rơi ra từ quái vật có cấp độ 96 trở lên)
 • 1 Ngọc Sáng Tạo (Jewel of Creation) Ngọc Sáng Tạo (Jewel of Creation) – Mu Online
 • 2 Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) – Mu Online
 • 2 Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) – Mu Online
 • 1 Ngọc Hỗn Nguyên (Jewels of Chaos) Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) – Mu Online

Tuy nhiên thực tế việc ép quạ tinh chỉ có tỷ lệ thành ng là 60%. Nếu thành ng thì bạn sẽ nhận được Quạ Tinh Quạ Tinh (Dark Raven) – Mu Online. Nhưng trong trường hợp thất bại thì tất cả mọi nguyên liệu bạn thu thập được sẽ mất hết. 

Để ép quạ tinh trong MU bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu 

Cách phục hồi máu cho Quạ Tinh (Dark Raven)

Khi máu quạ tinh giảm xuống chỉ còn 0 HP, thì quạ tinh sẽ không mất. Thế nhưng chủ nhân sẽ không thể sử dụng thú cưng được nữa. Tốt nhất bạn nên mang đi phục hồi máu cho quạ tinh. Các bước thực hiện như sau:

 • Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).
 • Tiến hành lựa chọn chức năng “Phục hồi mạng sống”.
 • Chọn Quạ Tinh Quạ Tinh (Dark Raven) – Mu Online mà bạn muốn hồi máu.

Cách phục hồi máu cho Quạ Tinh (Dark Raven)

 

Cách ép chiến mã  trong MU như thế nào?

– Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).

– Chọn chức năng “Tái tạo linh hồn”.

– Nguyên liệu:

 • + 1 Linh hồn chiến mã (có thể rơi ra từ quái vật có cấp độ 102 trở lên)
 • + 1 Ngọc Sáng Tạo
 • + 5 Ngọc Tâm Linh
 • + 5 Ngọc Ước Nguyện
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

– Tỉ lệ thành ng: 60%.

– Nếu thành ng sẽ nhận được Chiến Mã.

– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.

 


mu bac trung nam

 

Phục hồi máu Chiến Mã

– Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).

– Chọn chức năng “Phục hồi mạng sống”.

– Chọn loại thú muốn hồi máu.