Hướng dẫn tính năng : Nâng cấp đồ

Ngày đăng: 04/06/2022 | Chuyên Mục: Tin Tức


1.TÍNH NĂNG NÂNG CẤP TRANG BỊ QUẦN ÁO CHÂN TAY MŨ (Thất bại sẽ chỉ mất nguyên liệu ( item chính giữ nguyên )
Anh em vui lòng qua NPC Nâng cấp tại sub 1 thành Lorencia tọa độ 125 138 như hình dưới
-Chỉ cần bỏ trang bị giao dịch với NPC nâng cấp 
-Nguyên liệu  như các loại ngọc hoặc item cần thiết thì để  ở thùng đồ cá nhân
Thất bại sẽ chỉ mất nguyên liệu ( item chính giữ nguyên )


Nâng cấp trang bị từ cấp 1 đến cấp 3
Tỷ lệ thành công 100%

Ngọc Life : 2 viên
Ngọc chaos : 2 viên
Ngọc creation : 2 viên
Wcoin  cần thiết : 20.000

Nâng cấp trang bị từ cấp 3 đến cấp 6
Tỷ lệ thành công 50%

Ngọc Life : 3 viên
Ngọc chaos : 3 viên
Wcoin  cần thiết : 50.000

Nâng cấp trang bị từ cấp 6 đến cấp 7
Tỷ lệ thành công 30%

Ngọc Life : 5 viên
Ngọc chaos : 5 viên
Wcoin  cần thiết : 200.000

Nâng cấp trang bị từ cấp 7 đến đồ 380
Tỷ lệ thành công 30%

Ngọc Life : 5 viên
Ngọc chaos : 5 viên
Wcoin  cần thiết : 500.000

2. NÂNG CẤP VŨ KHÍ ( Thất bại sẽ chỉ mất nguyên liệu ( item chính giữ nguyên )

Vũ khí cấp 7 – > Vũ khí rồng 
Tỷ lệ thành công 30 %
Level vũ khí yêu cầu + 9
Số cụm ngọc 10 Chaos + Cre + Life : mỗi loại 2 cụm
Số lượng lông chim yêu cầu : 0 lông

Số wcoin cần thiết : 500.000

Vũ khí rồng – > Vũ khí rồng cấp 2
Tỷ lệ thành công 30 %
Level vũ khí yêu cầu + 11
Số cụm ngọc 30 Chaos + Cre + Life : mỗi loại 2 cụm
Số lượng lông chim yêu cầu : 2 lông

Số wcoin cần thiết : 500.000 

Vũ khí rồng cấp 2- > Vũ khí rồng cấp 3
Tỷ lệ thành công 20 %

Level vũ khí yêu cầu + 12
Số cụm ngọc 30 Chaos + Cre + Life : mỗi loại 2 cụm
Số lượng lông chim yêu cầu : 2 lông

Số wcoin cần thiết : 1000.000 

Vũ khí cấp 3 – > Vũ khí 380
Tỷ lệ thành công 20 %
Level vũ khí yêu cầu + 13
Số cụm ngọc 30 Chaos + Cre + Life : mỗi loại 3 cụm
Số lượng lông chim yêu cầu : 3 lông

Số wcoin cần thiết : 1500.000 

Vũ khí 380 – > Vũ khí rồng cấp Thần
Tỷ lệ thành ng 20 %
Level vũ khí yêu cầu + 13
Số cụm ngọc 30 Chaos + Cre + Life : mỗi loại 5 cụm
Số lượng lông chim yêu cầu : 4 lông

Số wcoin cần thiết : 2000.000

Nâng cấp wing thần ( Lưu ý chỉ bỏ wing cấp 2 vào nguyên liệu bỏ bên ngoài )
Tỷ lệ thành công : 30 %
Tỷ lệ  thêm 1 option khi nâng : 5%
Level cánh yêu cầu  : + 11 đổ lên
Bùa kết hợp cánh đúng loại ( mua ở npc tạp hóa sub 1 loren ngay cổng quán rượu )
Cụm chaos 30 viên : 2 cụm
Cụm life 30 viên : 2 cụm
Cụm Cretion 30 viên : 2 cụm
Số wcoin cần thiết : 500.000

 

 3. TÍNH NĂNG ĐẬP CỘNG RING PENT 
Anh em vui lòng đến sub 1 thành lorencia tọa độ 130 128 gặp npc upringpent như hình dưới
Ấn D  chọn giao dịch chuột phải để tiến hành thao tác

Nguyên liệu cần thiết và tỷ lệ thành công
Cấp 1 lên cấp 9
– Tỷ lệ thành công  30 %
– Cụm ngọc 10 viên Chaos + Life + Creation : 1 cụm
– Số wcoin cần thiết : 100k wcoin
Cấp 9 lên cấp 13
– Tỷ lệ thành công  25 %
– Cụm ngọc 10 viên Chaos + Life + Creation : 2 cụm
– Số wcoin cần thiết : 200k wcoin

Cấp 13 lên cấp 15
– Tỷ lệ thành công  20 %
– Cụm ngọc 10 viên Chaos + Life + Creation : 3 cụm
– Số wcoin cần thiết : 200k wcoin

Lưu ý : cường hóa thất bại chỉ mất nguyên liệu và giữ nguyên item
Hiệu ứng đặc biệt
3 món trang bị 2 ring 1 pent đeo lên người có cấp độ cộng 1 trở lên  sẽ tăng HP + SD + Phòng thủ theo thứ tự từ 1 đến 15
 “Ring Pen +1” === “Tăng 1%% Hp /Tăng 1%% SD /Tăng 1%% Phòng Thủ / 1%% Dame”
 “Ring Pen +2” === “Tăng 2%% Hp /Tăng 2%% SD /Tăng 2%% Phòng Thủ / 2%% Dame”
 “Ring Pen +3” === “Tăng 3%% Hp /Tăng 3%% SD /Tăng 3%% Phòng Thủ / 3%% Dame”
 “Ring Pen +4” === “Tăng 4%% Hp /Tăng 4%% SD /Tăng 4%% Phòng Thủ / 4%% Dame”
 “Ring Pen +5” === “Tăng 5%% Hp /Tăng 5%% SD /Tăng 5%% Phòng Thủ / 5%% Dame”
 “Ring Pen +6” === “Tăng 6%% Hp /Tăng 6%% SD /Tăng 6%% Phòng Thủ / 6%% Dame”
 “Ring Pen +7” === “Tăng 7%% Hp /Tăng 7%% SD /Tăng 7%% Phòng Thủ / 7%% Dame”
 “Ring Pen +8” === “Tăng 8%% Hp /Tăng 8%% SD /Tăng 8%% Phòng Thủ / 8%% Dame”
 “Ring Pen +9” === “Tăng 9%% Hp /Tăng 9%% SD /Tăng 9%% Phòng Thủ / 9%% Dame”
 “Ring Pen +10” === “Tăng 10%% Hp /Tăng 10%% SD /Tăng 10%% Phòng Thủ / 10% Dame”
 “Ring Pen +11″ ===”Tăng 15%% Hp /Tăng 15%% SD /Tăng 15%% Phòng Thủ / 15%% Dame”
 “Ring Pen +12” === “Tăng 20%% Hp /Tăng 20%% SD /Tăng 20%% Phòng Thủ / 20%% Dame”
 “Ring Pen +13” === “Tăng 25%% Hp /Tăng 25%% SD /Tăng 25%% Phòng Thủ / 25%% Dame”
 “Ring Pen +14” === “Tăng 30%% Hp /Tăng 30%% SD /Tăng 30%% Phòng Thủ / 30%% Dame”
 “Ring Pen +15” ===  “Tăng 35%% Hp /Tăng 35%% SD /Tăng 35%% Phòng Thủ / 35%% Dame”