Tính năng thẻ bài chaos

Ngày đăng: 21/05/2023 | Chuyên Mục: Tin Tức


Các bạn vui lòng qua Tạp hóa ở sub 1 lorencia ấn D chọn mua 
1 thẻ bài chaos có giá 100k wcoin


 Sau đó qua npc thương nhân thẻ bài và bỏ thẻ bài chaos vào quay
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được
– Ngọc lẻ các loại
– Cụm ngọc các loại
– cánh cấp 1
– vũ khí rồng
– vũ khí cấp 7 và 1 số item quý giá khác
LƯU Ý : KHÔNG NÊN LẠM DỤNG TÍNH NĂNG NÀY VÌ QUAY ĐỒ HÊN XUI KHẢ NĂNG GÂY ỨC CHẾ RẤT CAO. MẤY BẠN BỆNH TIM HAY THẦN KINH KHÔNG VỮNG VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG