TỔNG HỢP GIÁP TRỤ – SET ITEM CÓ TRONG MU kyniemmuxua.COM

Ngày đăng: 17/05/2023 | Chuyên Mục: Hướng dẫn


TỔNG HỢP GIÁP TRỤ – SET ITEM CÓ TRONG MU ONLINE

Giáp Trụ – Set Item

Chiến Binh – Dark Knight

 


Bộ Da
Leather Set

Bộ Đồng
Bronze Set

Bộ Trâu Xanh
Scale Set

Bộ Thiên Kim
Brass Set

Bộ Thiết Phiến
Plate Set

Bộ Rồng Đỏ
Dragon Set

Bộ Rồng Đen
Black Dragon Set

Bộ Rồng Xanh
Dark Phoenix Set

Bộ Thần Long
Great Dragon Set

Bộ Quyền Năng
Dragon Knight Set
   

 

     

 

Tiên Nữ – Elf

 


Bộ Trinh Nữ
Vine Set

Bộ Lụa
Silk Set

Bộ Thiên Thanh
Wind Set

Bộ Ngọc Bích
Spirit Set

Bộ Kim Ngân
Guardian Set

Bộ Giai Nhân
Divine Set

Bộ Thánh Nữ
Red Spirit Set

Bộ Thái Bình
Sylphid Ray Set
       

 

Phù Thủy – Dark Wizard

 


Bộ Vải Thô
Pad Set

Bộ Xương
Bone Set

Bộ Ma Thuật
Legendary Set

Bộ Nhân Sư
Sphinx Set

Bộ Triệu Hồn
Grand Soul Set

Bộ Ma Vương
Dark Soul Set

Bộ Thần Ma
Venom Mist Set
 
       

 

Đấu Sĩ – Magic Gladiator

 


Bộ Phong Vũ
Storm Crow Set

Bộ Lôi Phong
Thunder Hawk Set

Bộ Cuồng Phong
Hurricane Set

Bộ Hồng Long
Volcano Set
       

 

Chúa Tể – Dark Lord

 


Bộ Thiết Ma
Light Plate Set

Bộ Huyền Thuyết
Adamantine Set

Bộ Hắc Vương
Dark Steel Set

Bộ Chí Tôn
Dark Master Set